พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปล่อยแถวตำรวจ กำลังพลงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนและงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพื่อปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

0
58

พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปล่อยแถวตำรวจ กำลังพลงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนและงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพื่อปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ (12 ก.พ. 62) ณ ลานหน้า สภ.เมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปล่อยแถวตำรวจ กำลังพลงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนและงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพื่อปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ผู้กระทำ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะโดยพฤติการณ์ ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางที่ก่อความเดือดร้อน และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
/////////////// เหยี่ยวข่าว
ศรีไพร ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณและให้เครดิต/ประธาน/สมนึก บุญศรี+ชมรมคือออนไลน์ lT