พระดีเมืองร้อยเอ็ด – พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส( พระอาจารย์ทอง) เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น::ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายให้แด่ท่าน พระครูกันตธรรมาภิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาส วัดขอนแก่นเหนือ อดีตเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1

0
34

พระดีเมืองร้อยเอ็ด – พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส( พระอาจารย์ทอง) เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น::ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายให้แด่ท่าน พระครูกันตธรรมาภิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาส วัดขอนแก่นเหนือ อดีตเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1

วันนี้วันศุกร์ที่(12 กรกฎาคม 2562)ช่วง เวลา 16.48 น.เดินทางไปร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล สตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายให้ พระครูกันตธรรมาภิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดขอนแก่นเหนือ อดีตเจ้าคณะตำบลขอนแก่น เขต 1 *ตามมติคณะสงฆ์ *ท่านได้เป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม 10 ชุดเป็น จำนวนเงิน 10,000 บาท ในนามคณะสงฆ์และชาวบ้านโนนสะอาดทุกครัวเรือน ได้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพร้อมอนุโมทนาบุญร่วม ด้วยช่วยกันในกาลนี้๛
//////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวลูกศิษย์ขออนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้สาธุสาธุสาธุ๛