จ.ตราด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 โครงการ

0
30

จ.ตราด ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จำนวน 2 โครงการ
วันที่ 11 ก.ค. 62 นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 9 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด (ก.ธ.จ.ตราด) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จำนวน 2 โครงการ โดยมีนายนายพีระ การุณ นายอำเภอคลองใหญ่ นำคณะตรวจติดตามการดำเนินโครงการทั้งสอง
สำหรับการตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ในครั้งนี้ มีจำนวน 2 โครงการประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่ทับทิม คลองใหญ่ เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมการค้าขายในชุมชนรวมทั้งเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ มีมูลค่าโครงการ 7.2 ล้านบาทเศษ โดยได้มีการดำเนินการจัดสร้างลานคอนกรีต สวนหย่อม พร้อมระบบระบายน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินโครงการจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างหลังคาคลุมสะพานทางเดินบ้านไม้รูด มูลค่าโครงการ 5.6 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวบ้านไม้รูด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดตราด โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินโครงการอยู่

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก