เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดงานส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เยาวชน สถานศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

0
39

เทศบาลเมืองจันทบุรี จัดงานส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เยาวชน สถานศึกษาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ บริเวณลานกีฬาคนรักจันท์ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี / คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และครูอาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการร่วมกัน อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์แก่หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาที่ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และปล่อยขบวนส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ออกรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ร่วมชำระล้างจิตใจให้สะอาดสดใสเพื่อความสงบสุขของครอบครัวและการทำงาน โอกาสเดียวกันนี้ คณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี ได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาด้วย ซึ่งขบวนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดจันทบุรีจัดรูปขบวนออกเป็น 12 ขบวน แต่ละขบวนมีการแต่งการอนุรักษ์มรดกไทย สอดแทรกภูมิปัญญาชาวบ้าน และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและหลังจากเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเสร็จแล้วแต่ละขบวนจะนำเทียนพรรษาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก