นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี 2562

0
65

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี 2562 ณ ณ ห้อง SAPPHIRE 201 HALL 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนางกรรณิกา วัชรินทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมนำเสนอ

จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
1.ชมรมบ้านหนองดู่ หมู่ที่ 4 และ 9 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
2.ชมรมบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
3.ชมรมบริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จำกัด
4.ชมรมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
5.ชมรมเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
6.ชมรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้มานำเสนอในคออรั้งด้วย
////////////////////
เครดิต ข้อมูล A O F. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง’ ศรีไพรทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน ข่าว ดีเมืองร้อยเอ็ด