จ.ตราด อําเภอคลองใหญ่ฝนตกหนักมาหลายวัน นํ้าท่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซํ้าซากวอน อบต.คลองใหญ่เร่งแก้ไขปัญหาให้อาจารย์และนักเรียนที่เดือดร้อน

0
585
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.ตราด อําเภอคลองใหญ่ฝนตกหนักมาหลายวัน นํ้าท่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ซํ้าซากวอน อบต.คลองใหญ่เร่งแก้ไขปัญหาให้อาจารย์และนักเรียนที่เดือดร้อน หลังเกิดเหตุฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ทําให้เกิดเหตุนํ้าป่าไหลทะลักลงมาจากเทือกเขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาที่ตําบลคลองใหญ่และไหลบ่าเข้าท่วมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมาเป็นหลายครั้งแล้ว ผู้สื่อข่าวได้สํารวจบรรยากาศในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พบว่า นํ้าไหลบ่าเข้าท่วมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นบริเวณกว้าง ตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน ไปจนถึงใต้ถุนอาคารเรียนบริเวณอาคารอเนกประสงค์ อาคารโรงอาหาร และสนามภายในโรงเรียน ระดับนํ้าสูง 30-40 เซ็น นายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียคลองใหญ่วิทยาคม บอกว่าเหตุการณ์นํ้าท่วมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนี้ เป็นปัญหามาโดยตลอด นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนไม่มากนัก แต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนของโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วย ซึ่งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้แจ้งไปทาง อบต.คลองใหญ่มาแล้วทุกครั้งในแต่ละปี ให้เร่งแก้ไขปัญหานี้มานานแล้วแต่ก็ได้มาดูแล และก็ยังท่วมอยู่เป็นประจําทุกปีในช่วงฝนตกหนักจะท่วมเป็นประจํา นายสําเนา บุญมาก บอกว่าสาเหตุมาจากการถมดินของภาคเอกชน ทําให้ทางนํ้าไหลเปลี่ยนระบายไม่ทัน ซึ่งโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมต้องขอฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนให้ช่วยหน่อยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนอย่างด่วนต่อไป และอีกหลายแห่งที่นํ้าท่วมเป็นประจําในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ เช่น นํ้าท่วมแถวถนนสายในคลองจาก และถนนสายหลักหน้าโรงเรียนนคราศึกษาเป็นเชื่อมโยงไปทางถนนสานในหากบานชื่นมีฝนตกหนักรถทุกคันวิ่งไม่ได้ท่วมเป็นประจําทุกปี และอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหาอยู่ขอฝากบอกทาง อบต.ไม้รูดด้วยครับ/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค ตราด