จ.ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษะชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7

0
369

จ.ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษะชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7 ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพอิสระ ทักษาชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7 ด้วยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์จํานวน 10 คน และนักเรียน จํานวน 130 คน ร่วมทั้งสิ้น 140 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้การประกอบอาชีพจากประสบการณ์โดยตรง และเพื่อให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน เพื่อให้การเรียนรู้การผลิตบล็อกตัวหนอน กิจกรรมมหัศจรรย์ทานตะวัน กิจกรรมแกะสลักผักและผลไม้ และฝึกทักษะในการซ่อมแซมบํารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและฝึกอาชีพและเอาไปใช้ในอนาคตได้ต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาคตราด