อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน

0
160

อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามและความเป็นระเบียบ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น นายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอคีรีมาศ ได้มอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้นำจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ได้พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน