อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน

0
149

อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะ บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทะนง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า กวาดใบไม้ และเก็บขยะบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลทะนง มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน