นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด​ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จ​พระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

0
248

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด​ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จ​พระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และรับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่​ บอลรูม​ อาคารชาเลนเจอร์​ อิมแพค​ เมืองทองธานี​ จังหวัดนนทบุรี

กองทุนแม่ของแผ่นดินนับตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 เป็นต้นมาสำนักงาน ป.ป.ส.ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งต้องการให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ด้วยพลังสามัคคีของประชาชนเองโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการป.ป.ส.สำนักงาน ป.ป.ส จึงเรียกทรัพย์พระราชทรัพย์ ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบคืนให้หมู่บ้าน / ชุมชน โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้มีแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2549 – 2562 กำหนดแนวทางให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน ของตนเองและร่วมกันสร้าง หมู่บ้าน / ชุมชน ให้เข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อยอดการเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกำหนดเป็นเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยสำนักงาน ป.ป.ส ได้จัดมหกรรมกองทุนแม่ประจำปี 2562 และให้ชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ต้นกล้าเข้าร่วมพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน