อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาดบริเวณภายในวัดยางเอน และในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 ใน พื้นที่ 2 ตำบล

0
118

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ความสะอาดบริเวณภายในวัดยางเอน และในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 5 ใน พื้นที่ 2 ตำบล

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดยางเอน และในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสวน และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอเมืองสุโขทัย ได้มอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองสุโขทัย และประชาชน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณภายในวัดยางเอน จำนวน 45 คน, หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 20 คน
และ หมู่ 5 บ้านหางคลอง ตำบลบ้านกล้วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานตากข้าว จำนวน 20 คน