อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ทำความสะอาดเก็บเศษวัชพืชภายในลำคลองทและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

0
160

อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ทำความสะอาดเก็บเศษวัชพืชภายในลำคลองทและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บเศษวัชพืชผักตบชวาบริเวณโดยรอบ คลองพงษ์ศักดิ์ ตำบลวังชะโอน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธาน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ คลองพงษ์สัก หมู่ที่ 11 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบึงสามัคคี และประชาชน จำนวน 300 คน ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลำน้ำคูคลอง และพื้นที่โดยรอบลำคลองด้วย