” ช่วยทุกสถานการณ์ ” ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย…ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านราษฎร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่…เสียหายทั้งหลัง!!!

0
172

” ช่วยทุกสถานการณ์ ” ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำกำลังเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย…ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านราษฎร อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่…เสียหายทั้งหลัง!!!

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้แจ้งประสานไปยัง พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย เน่งเข้าทำการประสานงานและให้การช่วยเหลือบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน บริเวณ บ้านทัพเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจสอบพบว่า นายสมศักดิ์ หมื่นชัยวงศ์ เป็นเจ้าของบ้าน อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 14 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบ้านมีลักษณะเป็นบ้าน 2 ชั้น ครึ่งไม้ครึ่งปูน ถูกต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มทับได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น หน่วยจะได้รายงานผลได้แจ้งให้ทราบต่อไป