กอ.รมน.จ.ตราด จัดกิจกรรม สร้างสามัคคี ส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านสลักเพชรเหนือ

0
186

กอ.รมน.จ.ตราด จัดกิจกรรม สร้างสามัคคี ส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านสลักเพชรเหนือ

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 น.อ.สุพน ปราบภัย ร.น. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ได้นำเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ตราด (กอ.รมน.) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ 3 ประสาน ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง อาทิเช่น ด้านความมั่นคงของชาติ การให้ความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง ของคนในชุมชนและสังคม ที่ภายในอาคารศูนย์เครือข่ายจัดการดินปุ๋ยชุมชนฯบ้านสลักเพชรเหนือ หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้
โดยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.ตราด ได้บรรยายให้ความรู้ ถึงสถานการณ์ภัยด้านความมั่นคง ซึ่งในปัจจุบัน จะมีหลากหลาย รูปแบบ และสลับซับซ้อน พร้อมกับขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวสารทางโลกโซเชียล ที่มักจะมีทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม นอกจากนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้ให้ความรู้ในเรื่อง การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ การทำจุลินทรีย์ไข่ การทำจุลินทรีย์จาวปลวก เพื่อใช้กับพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน-บ่อซิเมนต์ ที่ประหยัดต้นทุน สร้างรายได้เสริมในครัวเรือนโดยมี นายชัยวิทย์ ป๊อกสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ผู้นำชุมชน- กลุ่มเกษตรกร- กลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวนกว่า 40 คน

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน