กลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร พบสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เพื่อขอทราบกรณี ยื่นขอเปิดประชุมวิสามัญ

0
707
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

กลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร พบสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เพื่อขอทราบกรณี ยื่นขอเปิดประชุมวิสามัญ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 สิงหาคม นายยุธยา เทอำรุง ,นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ และ วีระ พลเศษ นายสมยศ นาหมื่นหงส์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครสมาชิกและผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ได้เข้าพบนายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เพื่อยืนหนังสือขอให้กำกับการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญจากกรณีที่ยืนหนังสือต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเมื่อวันที่ 31 กค.62 ที่ผ่านมา มี6 ข้อ ที่สมาชิกมีความข้องใจและเห็นว่า น่าจะมีการเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อซักฟอกหรือสอบถาม
นายยุธยา เทอำรง แกนนำตัวแทนสมาชิกสกรณ์ฯกล่าวว่า ที่ผ่านมา พวกคนจำนวน 5 ราย ในนามของสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสกลนคร จำกัด ได้เดินทางเข้ายื่นขอเปิดประชุมวิสามัญ ชักฟอกกรรมการบริหาร ชุดที่ 61 เป็นรายคน ต่อนายวีระชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัดว่า จนขณะนี้ ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญตามที่สมาชิก ยื่นไปหรือไม่อย่างไร
และอยากให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของกฎหมายและต้องการเปิดประชุมวิสามัญ โดยมีสมาชิกเข้าซื่อตามระเบียบของสหกรณ์ถูกต้อง แต่เกรงว่าจะมีการทำให้มีระเวลาล่วงออกไปเพราะตามระเบียบกฎหมายแล้ว จะต้องเรียกประชุมใหญ่ภายใน 30 วัน นับแต่วันยื่น แต่ขณะนี้เวลามากว่า ครึ่งเดือนแล้ว กลับมีกระแสว่ามีการออกไปขอให้สมาขิกถอนรานชื่อ
ทางด้านนายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผอ..กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนิติกร สำนักงานได้ มารับหนังสือและกล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าว ตลอดจนข้อพิจารณา 6 ข้อที่ทางกลุ่มแกนนำสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร มายื่นเพื่อเสนอให้สหกรณ์จังหวัดทราบและดำเนินการให้คณะกรรมการหลายฝ่ายพิจารณา ว่าทั้ง 6 ข้อมีเรื่องที่ทำให้สหกรณ์ฯเสียหายและเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน ต่อไปและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ น่าจะมีความคืบหน้า ว่าจะออกมาอย่างไร .
///////////// ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล …รายงาน..