ทีมวิศวกร ม.เกษตรศาสตร์ใช้โดรนสแกนภาพ 3 มิติบินสำรวจหาสาเหตุสันอ่างมรสวบทรุด

0
427
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ทีมวิศวกร ม.เกษตรศาสตร์ใช้โดรนสแกนภาพ 3 มิติบินสำรวจหาสาเหตุสันอ่างมรสวบทรุด

วันที่ 16 สิงหาคม นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จ.ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อน จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ตรวจสอบสภาพสันอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ 4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขนาดความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร( ลบ.ม.) มีรอยรั่ว 3 จุด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ทำให้สันอ่างทรุดยาว 20 เมตร ลึก 5 เมตร หลังจากใช้งบ 37.9 ล้านบาท ปรับปรุงสันอ่างแล้วเสร็จประมาณ 3 เดือน เนื่องจากสันอ่างมีรอยรั่วชำรุดเสียหายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559

จากนั้นทีมวิศวกรได้ใช้โดรนบินสำรวจแนวสันอ่างเพื่อสแกนภาพ 3 มิติ โดยระบุว่าสันอ่างรั่วบริเวณแนวฐาน ขณะที่น้ำไม่ได้ล้นเขื่อนแต่ปัญหาเกิดจากสภาพดินชั้นล่างแปรปรวนค่อนข้างสูง จากนั้นมีการเก็บตัวอย่างดินนำไปทำการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบก่อสร้างและแก้ไขปัญหาระยะยาว ขณะที่การซ่อมแซมฐานสันอ่างจะรอการประเมินความเสียหายเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และการซ่อมแซมต้องรอให้ฝนทิ้งช่วง หรือรอให้สิ้นสุดช่วงฤดูฝน

ด้าน นายวิเชียร ชูพันธ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ชัยเกษม กล่าวว่า การซ่อมแซมครั้งล่าสุดก่อนสันอ่างทรุดประเมินว่าการซ่อมไม่มีมาตรฐาน เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าจ้างแรงงานชาวบ้านและเครื่องจักรกลในพื้นที่ ซึ่งไม่มีความชำนาญในการสร้างอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเครื่องจักรกลในการบดอัด จากนั้นมีการนำทรายกับดินเหนียวถมสันเขื่อนแล้วใช้รถเกลี่ย ซึ่งไม่น่าจะทำให้ดินที่ฐานแน่นเพื่อรับน้ำหนักจากแรงดันน้ำ เป็นสาเหตุทำให้น้ำ รั่วซึม

ด้านนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรของกรมชลประทาน ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ใช้งบกว่า 900 ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างภายใต้แผนงานโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ,ม.กำหนดแล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างในระยะเริ่มต้น มีการขุดร่องแกนฐานรากของตัวสันอ่าง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ชาว อ.บางสะพาน หลังจากมีปัญหาอ่างเก็บน้ำบ้านมรสวบ ชำรุดเสียหาย

////////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวประจวบคีรีขันธ์โทร0993396444