ลูกพ่อขุนเม็งรายเชื่อมไมตรี…..เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 เปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เชื่อมสัมพันธ์กำลังพลค่ายเม็งรายมหาราช

0
272
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ลูกพ่อขุนเม็งรายเชื่อมไมตรี…..เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 เปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เชื่อมสัมพันธ์กำลังพลค่ายเม็งรายมหาราช

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เชื่อมสัมพันธ์กำลังพลค่ายเม็งรายมหาราช และชุมชนรอบค่ายต้านภัยยาเสพติด ในห้วงตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้วย ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารที่เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้พัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีรหว่างกัน

พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในค่ายเม็งรายมหาราชในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์หน่วยทหารที่ดี เพื่อสร้างสามัคคีและก่อเกิดประโยขน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป