จ.จันทบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิดโครงการพัชรธรรม ประจำปี 2562 สร้างความรักความอบอุ่นใจในครอบครัว และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พลั้งพลาดที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี

0
215
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.จันทบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิดโครงการพัชรธรรม ประจำปี 2562 สร้างความรักความอบอุ่นใจในครอบครัว และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้พลั้งพลาดที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี

วันนี้ ( 16 ส.ค.62 ) ที่แดน 8 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และ ญาติผู้ต้องราชทัณฑ์ ร่วมโครงการพัชรธรรม ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี และวันพบญาติใกล้ชิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พลั้งพลาดในโครงการ“พัชรธรรม” ได้ปฏิบัติตนด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน ตั้งใจจะพัฒนาปรับปรุงตนเองทั้งด้านความคิด คำพูด และการกระทำด้วยดีตลอดมา มีโอกาสสร้างความรัก เพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้พลั้งพลาดที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับสงคมได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษออกไปแล้ว ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ชาย – หญิงร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 139 คน และในช่วงมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทางเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรม วันพบญาติใกล้ชิดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯในระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 สิงหาคม นี้ ญาติใกล้ชิดของผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมญาติใกล้ชิดได้ที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก