” พร้อมเสมอ ” รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลเข้ารับการฝึกหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำและนักประดาน้ำกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อม ในทุกสถานการณ์

0
189

” พร้อมเสมอ ” รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลเข้ารับการฝึกหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำและนักประดาน้ำกู้ภัย เพื่อเตรียมความพร้อม ในทุกสถานการณ์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 พันเอก สันติ สุขป้อม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรการกู้ภัยทางน้ำและหลักสูตรนักประดาน้ำกู้ภัย ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรตามแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลในการช่วยเหลือและกู้ภัยทางน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างทันท่วงทีและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น