กลุ่มครู4 จังหวัด ฮือต้านหลักเกณฑ์ยุบโรงเรียนเกณฑ์ตำ่กว่า 120 ยื่น สส.รับเรื่องเข้าสภา

0
5228

กลุ่มครู4 จังหวัด ฮือต้านหลักเกณฑ์ยุบโรงเรียนเกณฑ์ตำ่กว่า 120 ยื่น สส.รับเรื่องเข้าสภา
เมื่อเวลา10.00น วันที่18 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรม พี ชี แกรนด์พาเลช จ.สกลนคร กลุ่มครูจาก 4 จังหวัด หนองคาย.,กาฬสินธุ์ กว่า 100คน ดร.ดิษย์ชัย แก่นท้าว ครูชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.23 จ.สกลนคร แกนนำ เปิดเผยว่าการรวมตัวกันวันนี้เป็นการรวมกลุ่มครั้งแรกเรียกชื่อว่า”กลุ่มครูชนบท 4 จังหวัดภาคอีสาน”วันนี้ได้ร่างพันธสัญญาเพื่อนำเสนอผ่านตัวแทน สส.ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เข้าเสนอไปยังรัฐบาลและคัดค้านไม่เห็นด้วย,กับการยุบรวมเพื่อเสนอไปยังกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง เรื่องขอให้ทบทวน แนวปฎิบัติและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการยุบ ควบรวมโรงเรียนทีมีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120คนตามที่มีการเสรอข่าวและแจ้งแก่ครูแล้วนั้น ซึ่งหากมีการยุบรวมตามหลักเกณฑ์นั้น จะทำให้ครูที่สอบเลื่อนได้ ที่มีบัญชีอยู่หมดโอกาส ทั้งที่บางคนทำงานมายาวนานและตั้งใจ แต่สอบได้แล้วกลับ ทำให้เสียโอกาสไปพวกกลุ่มครูนี้จึงมองว่าไม่มีความจริงใจกับการเข้ามาดูแลครูที่หวังมีความก้าวหน้าจึงมีการรวมตัวกันวันนี้
ดร.เกษม คำมุงคุณ กล่าวว่าหากมีการยุบรวมทำโรงเรียนจะลดลงและทำให้ครูที่สอบได้เสียโอกาสเป็น ผอ.หรือเลื่อนระดับขึ้นไม่ได้เพราะจะต้องมีการยกเลิกหลายอย่าง
ทางด้านนายนิยม เวชกามา สส .สกลนคร พรรคเพื่อไทย ทค่เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มครูกล่าวว่าเป็นปัญหาและเห็นใจหัวอกครู เพราะตนเองเคยเป็นครูมาก่อน กว่าเจริญเติบโตในวงราชการได้ลำบาก ยิ่งม่ถูกกลไกไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโต เสี่ยโอกาสเสี่ยเปรียบ และเรื่องนี้จะนำเข้าหารือพรรคและดำเนินการฝากไปยังรัฐบาลหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป.
ด้านนายขจรศักดิ์ เบ็ญชัย ที่ปรึกษาด้านกฏหมายกลุ่มกล่าวว่าได้รับทราบและการปรึกมาตลอดได้ร่วมดูข้อกฏหมาย ว่าไม่ผิดและเป็นสิ่งที่ทำอันพึงมีพึงได้ เป็นสิทธิ์ที่ชอบธรรมเพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดูแลและความสำคัญ ของกลุ่มครู /////ทีมข่าว นสพ. คน นคร สกล….รายงาน