อาสาปันน้ำใจ คนไชยสถาน ไม่ทิ้งกัน

0
218

อาสาปันน้ำใจ คนไชยสถาน ไม่ทิ้งกัน วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 อบต.ไชยสถาน โดยนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ ได้มอบหมายให้นายบุญยงค์ สดสอาด [รองนายก อบต.ไชยสถาน พร้อมด้วยปลัดศักดิ์ชาย ดอนพนัส นางกมลวรรณ สนธิ นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายมาโนช ขันทาพิริยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติการ อบต.ไชยสถาน และคณะทีมอาสาปันน้ำใจไชยสถานไม่ทิ้งกัน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย พร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่ง ให้นายรัตน์ มณีกันธัง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บ ขน ขยะมูลฝอย อบต.ไชยสถาน ที่นอนนักษาตัวอยู่ที่บ้าน ในการมาเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นายรัตน์ มณีกันทัง ซึ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่ ก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ประกอบกับอาสาปันน้ำใจ คนไชยสถาน ไม่ทิ้งกัน ตั้งขึ้นมาก็เพื่อนำเงิน ของกินของใช้ที่จำเป็นไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลไชยสถาน 11หมู่บ้าน มีจิตอาสา โดยการนำของนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก นายธนวัฒน์ สนธิ นายมาโนช ขันทาพิริยา นางวิจิตตา นามวงศ์ (น้องแพม) สมาชิกอบต. ผอ.เจ้าหน้าที่รพสต.และ อสม. .ไชยสถาน – ปางค่า ซึ่งจิตอาสา จะมีหน้าที่ เก็บ กวาด ทำความสะอาดบ้านเรือน และบริเวณรอบบ้าน แนะนำการรับประทานยา ว่าหมดอายุหรือไม่ วัดความดัน เบาหวานเป็นต้น ในส่วนของพระภิกษุก็ จะผูกข้อมือเป็นขัวญกำลังใจให้ผู้ป่วย ที่ไม่สามารถไปทำบุญที่วัด นอกจากนี้อาสาปันน้ำใจ คนไชยสถานไม่ทิ้งกัน ยังร่วมกับพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านปรับปรุงสภาพบ้านคนยากจน ผู้พิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในส่วนห้างโกบอลเฮ้า ก็ติดหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง อีกทั้งมอบพัดลมให้กับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่วนบริษัทเบทาโกร กับห้างบิ๊กซี สาขาน่าน ก็จะนำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบร่วมกับทีมอาสาปันน้ำใจ คนไชยสถาน ไม่ทิ้งกัน อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆสามเดือนและทุกปีเช่นกัน บุญยงค์ สดสอาด สมาคมสื่อมวลชนน่าน รายงาน