คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.แม่วงก์

0
499

@ นครสวรรค์ แง๊ะ.. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.แม่วงก์ ประกอบด้วย บ้านหนองไผ่ ม.9 ต.เขาชนกัน บ้านใหม่แม่เรวา ม.24. ต.แม่เล่ย์ และบ้านธารมะยม ม.10 ต.วังซ่านโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของทั้ง 3 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานและแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
??ภาพ/ข่าว โดย สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน??