บริษัทผู้ผลิตระบบป้องกันฟ้าผ่ายักษ์ใหญ่ เปิดตัวนวัตกรรมเตือนภัยจากฟ้าผ่าอย่างทันทวงที​ ลดความเสียหายทรัพย์​สินและชีวิต

0
255

บริษัทผู้ผลิตระบบป้องกันฟ้าผ่ายักษ์ใหญ่ เปิดตัวนวัตกรรมเตือนภัยจากฟ้าผ่าอย่างทันทวงที​ ลดความเสียหายทรัพย์​สินและชีวิต เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการในหัวเรื่อง Smart lightning management system และร่วมพิธีเปิดศูนย์ Kumwell Clinic Network จังหวัดระยอง ศูนย์บริการระบบป้องกันฟ้าผ่าในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมี นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายทีฆายุ ดิษสุธรรม ผู้จัดการ บ.ทวีสิน 189 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงินคณะกรรมการวิชาการของ​ IEC และCISPR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานอย่างจำนวนมาก

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินที่ครบวงจรมาครบรอบ 20ปีในปีนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทคือมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจรเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งระดับโลก และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน​ ภัยฟ้าฝ่าถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามทางธรรมชาติที่ร้ายแรง ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทั้งระบบสาธารณูปโภค การผลิตอาคาร บ้านเรือน รวมถึงระบบขนส่ง สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเกิดผลกระทบ
ต่างๆ​ ตามมาอีกมากมาย​ ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในทุกภาคส่วนจึงได้มีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบ​Soluton ต่างๆ​ และในปัจจุบันพื่อให้สอดรับกับความปลอดภัยในยุคดิจิตัล Kumwel จึงได้คิดค้นนวัตกรรมความปลอดภัยจากภัยฟ้าผ่า Smart lightning management system ซึ่งเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะและสำหรับความปลอดภัยจากภัยคุกคามจากฟ้าผ่าในภาคตะวันออกบริษัทฯได้มีโครงการนำร่องที่จังหวัดระยองโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางรุกิจบริษัททวีสิน 189 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ในการสำรวจตรวจสอบวิเคราะห์ และหาแนวทางวิธีการแก้ไขและปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบการต่อลงดิน ระบบป้องกันเสิร์จให้กับอาคารที่เปิดใช้งานมาแล้ว และมอบหมายให้บริษัท ทวีสิน 189 เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นศูนย์บริการครบวงจร สำหรับตรวจสอบ วิเคราะห์และนำเสนอวิธีการปรับปรุงระบบ ป้องกันฟ้าผ่าระบบการต่อลงดินและการป้องกันเสิร์จ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากภัยฟ้าแบบครบวงจรและสุดท้ายนี้หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะนำมาซึ่งองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับในการพัฒนาวิชาชีพและองค์กรของทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องความปลอดภัยจากภัยฟ้าผ่าและการต่อลงดินที่ได้มาตฐานสากล เพื่อเป็นสวนร่วมกับ Kumwell ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อสังคมเราใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน…

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ 0952646499 รายงาน