อสม. จิตอาสา รพ.สต.พญาแก้ว รวมพลังสร้างสามัคคี

0
308

อสม. จิตอาสา รพ.สต.พญาแก้ว รวมพลังสร้างสามัคคี
11 กันยายน 2562 นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงกลาง นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง ได้มอบหมายให้ นายจักรวาล อินทรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแก้ว นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งนำโดยนางกัญญสิริ อัครกิจชัยสิน ประธาน อสม.ในเขตบริการ รพ.สต.พญาแก้ว ช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ รอบบริเวณพื้นที่ รพ.สต.พญาแก้ว โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ รพ.สต.พญาแก้ว มีพื้นที่ให้บริการทั้งหมด 4 หมู่บ้านคือ บ้านคันนา บ้านพูล บ้านม่วง และบ้านพญาแก้ว โดยมี อสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมจำนวน 50 คน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงพญาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
บุญยงค์ สดสอาด
ชาตรี ทำงาม รายงาน