อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาระบบประปาภูเขา และทำความสะอาดล้างบ่อปลาภูเขา ที่ใช้อุปโภค – บริโภค ภายในหมู่บ้าน

0
245
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาระบบประปาภูเขา และทำความสะอาดล้างบ่อปลาภูเขา ที่ใช้อุปโภค – บริโภค ภายในหมู่บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดระบบประปาภูเขาและล้างบ่อประปาภูเขา ที่ใช้ส่งน้ำหล่อเลี้ยงบริโภคภายในหมู่บ้าน บ้านสันป่างิ้ว ตำบลแม่นาเรือ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านสันป่างิ้ว หมู่ 14 ตำบลแม่นาเรือร่วมกันพัฒนาประปาภูเขาและทำความสะอาดล้างบ่อประปาภูเขา เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วม 75 คน บริเวณบ้านสันป่างิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา