นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดงาน “เล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย”

0
209

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดงาน “เล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง บูรณาการร่วมกับเทศบาลตําบลสุนทรภู่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานระยอง กําหนดจัดงาน “เล่าเรื่อง เมืองระยอง ผ่านเม็ดทราย” โดยมี นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตําบลสุนทรภู่ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วย นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยอง นายทัตพงศ์ สิทธิโชค ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดระยอง พ.ต.อ.วรวุฒิ ชัยเจริญ ผกก.สภ.บ้านกร่ำ ส.อบจ.ระยอง และสมาชิกเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ร่วมเปิดงานด้วย ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 ณ บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ตําบลกร่ำ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในพันธะกิจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้ความสําคัญมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง รวมถึงเน้นย้ำ ให้ชาวระยองเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวระดับชาติและสนับสนุน แคมเปญ “Go For More” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 กันยายน 2562 จะมีพิธีเปิดสุดอลังการ พบกับการแสดงสื่อผสมแสง สี เสียง ผ่านเม็ดทราย ในหัวข้อ “วิถีชีวิตความเป็นมาของจังหวัดระยอง และร่วมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย” รวมไปถึงการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดระยอง
ในวันที่ 13 กันยายน 2562 พบกับการแข่งขันฟุตบอลชายหาด และการแสดงสื่อผสมแสง สี เสียง นอกจากนี้ยังพบการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย
ในวันที่ 14 กันยายน 2562 พบกับการแข่งขันเททรายสี ในหัวข้อ “วิถีชีวิตชาวจังหวัดระยอง” รวมไปถึงการแสดงสื่อผสมแสง สี เสียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเลพร้อมทั้งสัมผัสวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวจังหวัดระยอง ในงานจะได้พบนิทรรศการวิถีชุมชน การทํากะปิ น้ําปลา นอกจากนี้ยังมีการ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วย ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3861-4825 ทุกวันในเวลาราชการ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ 0952646499 รายงาน