“ธารน้ำใจจากส่วนกลาง ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงิน 500,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนสังกัด สพม. จ.กาฬสินธุ์ – จ.ยโสธร

0
335

“ธารน้ำใจจากส่วนกลาง ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงิน 500,000 บาท มอบให้กับโรงเรียนสังกัด สพม. จ.กาฬสินธุ์ – จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล(ป๙) เจ้าคณะเขตลาดพร้าว เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ. สพม2 , ดร.ประวิติ สุทธิประภา นายกสมาคมผู้บริหาร สพม2 , ดร.ธรีรัช ไชยยศ ผอ.ร.ร สตรีวิทยา๒ ประธานสหวิทยาเขตนวลจันทร์ เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของ ให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมด้วย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผอ สพม2 และ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผอ.ร.ร. ลาดปลาเค้าพิทยาคม เป็นตัวแทน สพม เขต2 และสมาคมผู้บริหาร สพม2 มอบเงินจำนวน 500,000 บาท โดยแบ่งออก 2 จังหวัด จังหวัดกาฬสินธ์ และจังหวัดยโสธร จังหวัดละ 250,000 บาท

จากนั้น ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขา กพฐ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตกรรม สพม28 จ.ศรีสะเกษ และเยี่ยมโรงเรียนบ้านสว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ สพป อบ 4 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมด้วย ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผอ สพม2 และ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผอ.ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม เป็นตัวแทน สพม เขต2 และสมาคมผู้บริหาร สพม2 มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน