ว่าที่ พันตำรวจตรีสถิตย์ ไสวงาม สว.ฝอ5.บก.อก.สตม. ร่วมหจก.เจเอ็ม ร้านประดับยนต์พร้อมครู-นักเรียน-โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)

0
202

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ว่าที่ พันตำรวจตรีสถิตย์ ไสวงาม สว.ฝอ5.บก.อก.สตม. ร่วมหจก.เจเอ็ม ร้านประดับยนต์พร้อมครู-นักเรียน-โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) มีพระครูพินิจธรรมโกศล (เจ้าอาวาส )วัดสาเกตุนคร สถานทีคัดแยกสิ่งของ่จัดเรียงถุงยังชีพของรวมได้จำนวน 464 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือแจกจ่ายพี่น้องที่ประสบภัย อุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดร้อยเอ็ด.ต่อไป ขอบคุณคนไทยไม่ทิ้งกัน