นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตรอำเภอขาณุจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ประจำปี 2562

0
259

นายจำปา ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตรอำเภอขาณุจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ประจำปี 2562 โดยนาย อุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตำบลสลกบาตร ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะเป็นการเอาใจใส่ของนายกจำปา ม่วงสิมมา คณะผู้บริหารของเทศบาลเจ้าหน้าที่ และได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนต่างต่างองค์กรต่างๆร่วมมือร่วมใจจนมี วันแห่งความภาคภูมิใจของชาว เทศบาลตำบลสลกบาตร โดยได้เดินทางมารับพี่ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562