ประชุมคณะกรรมการหอการค้า จ.ราชบุรี

0
491
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ประชุมคณะกรรมการหอการค้า จ.ราชบุรี นาย วิสาห์ พูนศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ณ ห้องวาระเวลา 2 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนาย โกมล ตันติวรนุกูล ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมการประชุม
โดยมีเรื่องชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ เกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดลำปาง ตามที่หอการค้าไทย กำหนดจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดลำปาง และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ การประชาสัมพันธ์โครงการทุนจีนเรียนฟรีที่ประเทศจีน เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างสำหรับผู้ได้รับทุน และรับโอกาสทุนค่าเรียนฟรี ที่สามารถลดภาระผู้ปกครองได้จริง การแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกันยายน ปี 2562 ซึ่งมีบัญชีกองทุนหอการค้าจังหวัดราชบุรี บัญชีบริหาร บัญชีวารสารหอการค้าจังหวัดราชบุรี บัญชีสนับสนุนค่าใช้จ่ายคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดราชบุรี ให้ที่ประชุมรับทราบ
นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประธานหอการค้าไทย ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคมนี้ ณ สนามบ้านโป่งโบว์ล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยถือเป็นกิจกรรมประจำปีของหอการค้าจังหวัดราชบุรี ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนงานประจำปี ที่ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งกิจกรรมอื่น ที่อยู่ในแผนงานหอการค้า ประจำปี 2562 เพื่อนำรายได้อีกส่วนหนึ่งมาพัฒนา และบริการงานหอการค้า ด้านการบริหารสมาชิกหอการค้าจังหวัดราชบุรี และเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี