ชาวบ้านตำบลบางบุตร กว่า 100 คน รวมตัวถือป้ายเรียกร้องให้ แก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

0
186
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ชาวบ้านตำบลบางบุตร กว่า 100 คน รวมตัวถือป้ายเรียกร้องให้ แก้ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ชาวบ้านตำบลบางบุตร กว่า 100 คน รวมตัวถือป้ายเรียกร้องให้ แก้ปัญหาภัยแล้ง ของตำบลบางบุตร และการทวงงบประมาณ แก้ปัญหาภัยแล้ง 30ล้านบาท ที่ตกไปกลับมา โดยมี นางสาวผ่องพรรณ เจริญรมย์ กำนัน นายนพปฏล เจริญรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 ยื่นหนังสือและเอกสาร การล่ารายชื่อ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ให้กับ นายอำเภอบ้านค่าย
นายนพปฏล เจริญรมย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลบางบุตร กว่า 1,000 หลังคาเรือน ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะเกษตรกรรม ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขปัญฆาความเดือดร้อน ที่ผ่านมาทราบว่า มีงบประมาณ พิเศษ ลงมา และจะได้จัดสรรให้กับชาวตำบลบางบุตรช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 30ล้านบาท โดยการเชื่อมท่อ12นิ้วจากแยกศาลาน้ำลึกไปต่อเข้ากับท่อของอิสวอเตอร์ ระยะทาง 15 กม. ซึ่งทาง อบจ. ช่วยดำเนินทั้งด้านเอกสาร และการขอใช้พื้นที่ตามระเบียบ เป็นที่เรียบร้อย แต่กลับมาติดขัด จนทำให้งบประมาณก้อนนี้ตกไป ชาวบ้านจึงผิดหวัง และต้องการคำตอบ รวมถึงการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะแก้ปัญหาภัยแล้งของชาวตำบลบางบุตร ได้อย่างไร เพราะอีกสองเดือน แหล่งน้ำที่มีอยู่ก็จะเหือดแห้ง ไม่มีน้ำกินน้ำใช้
นาย ดาระไน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ก็รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ส่วนงบประมาณ จำนวน 30ล้าน ที่ต้องตกไปนั้น เป็นเพราะติดขัดในเรื่องห้วงเวลา เพราะการจะใช้งบนี้ ต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่องเอกสาร เนื่องจากท่อต้องผ่านที่ดินหลายแห่ง การขออนุญาตใช้พื้นที่ เอกสารแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเหลืออีก เพียง 4วัน ที่จะหมดปีงบประมาณจึงไม่ทัน ทำให้งบตกไป แต่ทางอำเภอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เสนอเรื่องความเดือดร้อน ไปที่ อบจ. และผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งจัดหางบมาช่วยเหลือประชาชนแล้ว
จิรัฏฐ์นนท์ ฐิตะสิริ ภาพ/ข่าวราชัญ กองทอง รายงาน…