พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองมะค่า / เปิดโรงครัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน / อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมนางมนต์ ชนะคำ อายุ 106 ปี พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน

0
205

พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองมะค่า / เปิดโรงครัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน / อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมนางมนต์ ชนะคำ อายุ 106 ปี พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน

วันนี้ ( 9 ต.ค.62 ) ที่ ศาลากลางบ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองมะค่าจำนวน 111 ชุด พร้อมทั้งเปิดโรงครัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหนองมะค่า โอกาสนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลพระปกเกล้า และ โรงพยาบาลอำเภอสอยดาว ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ โดยมี การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจดวงตาป้องกันต้อกระจก ต้อลม รักษาดวงตา งานทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน แจกเวชภัณฑ์ยา การรักษาโรคแพทย์ทางเลือกแผนไทย นวดสมุนไพรมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ให้บริการรวม 62 คน หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผู้แทนพระองค์ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมนางมนต์ ชนะคำ อายุ 106 ปี ราษฎรหมู่ที่ 8 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ซึ่งนางมนต์ มีบุตรเขย หลานสาว หลานชายคอยดูแลช่วยเหลือ มีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข อสม.ติดตามเยี่ยมบ้าน ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จาก อบต.สะตอน เดือนละ 1,000 บาท มีโรคประจำตัว คือเบาหวาน ความดัน หัวใจโต ได้รับสิทธิจ่ายตรงเนื่องจากลูกสาวคนเล็กรับราชการครู นางมนต์ ชนะคำ มี บุตร – ธิดา รวม 9 คน บุตรชายคนโตเสียชีวิตไปแล้ว คงเหลือ 8 คน / 4 คน ทำงาน ทำสวนอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน ส่วนอีก 4 คน ไปทำงานมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัด ถือเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี และยังมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก