“หัวหิน” ปรับภูมิทัศน์หน้าวังไกลกังวลพร้อมจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

0
275
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

ข่าว – “หัวหิน” ปรับภูมิทัศน์หน้าวังไกลกังวลพร้อมจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันที่ 10 ต.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน นายโสรัจน์ ธาราสุข รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นำเจ้าหน้าที่กันลงพื้นที่บริเวณหน้าวังไกลกังวล ถ.เพชรเกษม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ สำนักงานช่าง เร่งดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟและตรวจสอบหลอดไฟฟ้า หลอดไฟหยดน้ำนับหมื่นดวงให้สว่างไสว เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ประดับผ้าให้สมพระเกียรติ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะมีประชาชนเป็นจำนวนมากร่วมในพิธีจุดเทียนยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที และเปิดให้ประชาชนได้ร่วมชมวีดีทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” น้อมรำลึกและร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ซึ่ง อ่างเก็บน้ำเขาเต่า นับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรกของกรมชลประทาน ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านชายทะเลเขาเต่า สำหรับใช้อุปโภค-บริโภค.

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์