งานเบิกฤกษ์เบิกชัย โครงการ “มหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32” งานพระพุทธศาสนามหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

0
280
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

งานเบิกฤกษ์เบิกชัย โครงการ “มหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32” งานพระพุทธศาสนามหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

เมื่อเวลา 8.00 น 10 ตุลาคม 2562.ชมรมนโมพุทธายะ โดย ดร.อภินิตา ไชยชนะ (ประธานชมรม)แม่ชีแก้วเพชร มณีมหาปัญโญ วัดถ้ำประทุน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย 65 องค์กร เตรียมจัดงานเบิกฤกษ์เบิกชัย โครงการ “มหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32” งานพระพุทธศาสนามหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกแห่งประวัติศาสตร์โลก ที่สมเด็จพระสังฆราช (ประมุขสงฆ์) พร้อมใจกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พร้อมใบรับรอง) ทั้ง 32 ชิ้นส่วนที่ถูกกระจาย นำมาบรรจบและประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยครั้งแรกของโลก ในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 เพื่อเป็นมหาพุทธบารมี ความเป็นสิริมงคล ความผาสุกของปวงชนชาวไทย ตลอดจนการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทุกพระองค์ รวมถึงพระสยามเทวาธิราช ที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข

โดยมีพระครูศิริธรรมประที พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ พระอธิการ บุญยืน ปริชาโนพลเอกชนาธิป บุญนาค พลตรีดร.พงษ์พัฒน์ วรงณ์พรพงษ์ เป็นประธานในการจุดเทียนชัย ภายงานเบิกฤกษ์เบิกชัย โครงการ “มหาศุภนิมิตรมงคล พระบรมสารีริกธาตุ 32” งานพระพุทธศาสนามหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

โดยพิธีเบิกฤกษ์เบิกชัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (วงเวียนใหญ่) ได้มีบุคคลสำคัญต่างของโลกเข้าร่วมมากมาย อาทิ Dr. Ivo Josipovic (อดีตประธานาธิบดีประเทศโครเอเซีย) Dr. Philip Jadhav.Ph.D (ที่ปรึกษาท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา), Princess Maria Amor Torres (เจ้าหญิงแห่งประเทศฟิลิปปินส์ และผู้ก่อตั้ง องค์กร WCH ) ,กากัน มาลิค นักแสดงชื่อดังจากบทพระพุทธเจ้า มาร่วมงาน พร้อม องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ร่วมงานกันคับครั้ง ดังกล่าว
///////////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี 088-4247064