จ.ระยอง – ชาวบางบุตร ร้องทุกข์ เดือดร้อนหนัก “ขาดแคลนน้ำ” เป็นเวลานาน ข้องใจงบ 30 ล้าน ตก

0
440
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.ระยอง – ชาวบางบุตร ร้องทุกข์ เดือดร้อนหนัก “ขาดแคลนน้ำ” เป็นเวลานาน ข้องใจงบ 30 ล้าน ตก

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ชาวบ้าน ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ร้องทุกข์การขาดแคลนน้ำสำหรับใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ต่อ นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย โดยมี นายประจวบ จำเนียรศรี, นาขวิเชียร ฆวีวงศ์, นาขนิยม สีดา, นาบชรินทร์ เจริญประโยชน์, นายสำเริง เวทษ์วงษ์, นายกฤษณกร สีดา, นายพันธุ์ศักดิ์ สีดาวงศ์, นายจันทร์ ชูไสว พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภคอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาสะสมที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านพยายามแก้ไขให้มาโดยตลอด ซึ่งทุกๆปีจะมีการแก้ไขเบื้องต้นด้วยการขุดลอกคลอง หนอง บึง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศงบฉุกเฉินภัยแล้ง จังหวัดละ 200 ล้านบาท ซึ่งผู้นำหมู่บ้านได้จัดทำโครงการแก้ไขในระยะยาวมูลค่า 30 ล้านบาท โครงการเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำ
ขนาดใหญ่ของ อีสท์ วอเตอร์ หรือบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นการต่อท่อส่งตรงถึงแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาและการเกษตรซึ่งชาวบ้านได้รับแจ้งจากกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า เราจะมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีทันทีที่โครงการนี้ดำนินการแล้วเสร็จ ข่าวนี้ได้สร้างความหวังและกำลังใจให้กับชาวบ้านทุกคน
จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ได้รับแจ้งว่าโครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยความไม่เห็นชอบของนายอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้พยายามขอคำชี้แจงจากนายอำภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง แต่ก็ไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิ้น การกระทำแบบไร้เหตุผลเช่นนี้สร้างความผิดหวังให้ชาวบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ แม้ทางอำเภอจะอนุมัติงบประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาท เพื่อบรรเทาภัยแล้งด้วยวิธีการเดิมๆ นั่นคือการขุดลอกคลอง ก็ไม่ช่วยให้ชาวบ้านรู้สึกดีขึ้น เพราะทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาให้ชาวบ้านได้ในระยะยาว
ดังนั้น ชาวบ้านตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ในฐานะผู้เดือดร้อน ที่ขาดแคลนน้ำมายาวนาน จึงเดินทางมาร้องทุกข์ เพื่อขอคำชี้แจงการยกเลิกโครงการดังกล่าว และแนวทางการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว
พร้อมล่ารายชื่อผู้เดือดร้อน ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อนายอำเภอบ้านค่าย เพื่อดำเนินการต่อไป..

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน