จ.จันทบุรี-คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน จัดกิจกรรมอิ่มนี้เพื่อน้องอิ่มท้องก่อนกลับ นำผู้เข้าประกวด Manhut Thailand 2019 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปิดกล่องช็อก ช่วยเหลือเด็กยากไร้

0
211
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.จันทบุรี-คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน จัดกิจกรรมอิ่มนี้เพื่อน้องอิ่มท้องก่อนกลับ นำผู้เข้าประกวด Manhut Thailand 2019 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปิดกล่องช็อก ช่วยเหลือเด็กยากไร้

วันนี้ ( 10 ต.ค.62 ) ที่โรงเรียนวัดวันยาวล่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี ได้จัดกิจกรรมปิดกล่องช็อกโดย มี ผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมมอบข้าวสารเพื่อเป็นโครงการอาหารเย็นอิ่มนี้เพื่อน้องอิ่มท้องก่อนกลับ นางบัวเครือ ออมชมภู ผอ.ร.ร.วัดวันยาวล่าง กล่าวว่าโครงนี้โรงเรียนจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แล้วในการเลี้ยงอาหารเย็นเด็กนักเรียนก่อนกลับบ้านทุกคนทุกวันที่มาโรงเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองเนื่องฐานะของผู้ปกครองกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ มีอาชีพรับจ้าง และ ประมงพื้นบ้าน ดังนั้นทางคณะกรรมการศึกษา คณะครูและชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดขึ้นปัจจุบันเด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากท้องอิ่มสมองดี และในโอกาสเดียวกันนี้สมาคมสื่อมวลชนจังกวัดจันทบุรีร่วมกับคณะกอบประกวดและ ชมรมสื่อมวลชนภาคตะวันออกและหลายภาคส่วนได้ร่วมกันจัดประกวด Manhut Thailand 2019 เพื่อค้นหาหนุ่มหล่อสัญชาติไทยเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม การประกวด Manhunt international 2020 ณ กรุง มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการคัดตัวแทนประเทศไทยมาเก็บตัวทำกิจกรรมที่จันทบุรีมีการประกวดชิงตำแหน่งขวัญใจจันทบุรีและขวัญใจสื่อมวลชน ที่หาดเจ้าหลาว ซึ่งวันนี้ได้มาทำกิจกรรมร่วมมอบข้าวสารและทาสีกำแพงโรงเรียนด้วย และมีการประกวดชิงตำแหน่งขวัญใจจันทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าประกวดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองจันทบุรีนำไปเผยแพร่ ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก