นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเปิดวิสัยทัศน์เครือเนชั่น Nation Transforms และเปิดตัวธุรกิจใหม่ สื่อเครือเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป

0
86

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเปิดวิสัยทัศน์เครือเนชั่น Nation Transforms และเปิดตัวธุรกิจใหม่ สื่อเครือเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562