โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” ปลูกฝังไห้นักเรียนรักษาอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จัดพิธีถวายทานก๋วยสลากภัตในโรงเรียน

0
157

โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” ปลูกฝังไห้นักเรียนรักษาอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น จัดพิธีถวายทานก๋วยสลากภัตในโรงเรียน
8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” นำโดย ดร.กมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู-บุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนจัดพิธีถวายตานสลากภัตในโรงเรียน โดยให้ครู-นักเรียนทุกคนทำก๋วยสลากภัตมาร่วม ถวายทานในโรงเรียน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอำเภอเชียงกลาง และจังหวัดน่านให้คงอยู่สืบไป โดยมีสลากสร้อยจำนวน 3 กัณฐ์ ทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สลากโชคหรือสลากโจ๊ก จำนวน 20 กัณฐ์ และสลากก๋วยจำนวน 749 ก๋วย นับเส้นสลากรวมทั้งหมดได้ 772 เส้น นิมนต์พระสงฆ์มารับถวายทานสลากภัต จำนวน 39 รูป นำโดยพระครูศีลนันทโชติ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงกลางวัดพญาแก้ว พระครูพิบูลนันทวิทย์ เจ้าคณะตำบลเปือวัดหนองแดง พระครูบุญญากรวิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลเชียงกลาง วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเชียงกลาง มีคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 55 คน มีนักเรียน 694 คน จำนวน 20 ห้องเรียน โดยมีนายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/นายสุริยา พรมมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/นายชาตรี ทำงาม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมด้วย ณ โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ชาตรี ทำงาม บุญยงค์ สดสอาด รายงาน