กรมเจ้าท่านำคณะผู้แทนกรมเจ้าท่าเข้าร่วมการประชุม Asia – Pacific Day for the Ocean 2019 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC)

0
466
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

กรมเจ้าท่านำคณะผู้แทนกรมเจ้าท่าเข้าร่วมการประชุม Asia – Pacific Day for the Ocean 2019 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC)

นายสมชาย สุมนัสขจรกุลรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำให้เกียรติกล่าวต้อนรับในการประชุมกลุ่มย่อยด้านการขนส่งทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางทะเล การลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและการขนส่งอย่างยั่งยืน ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทางทะเลของ UNESCAP สำหรับกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิก รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือทางทะเลในระดับนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ เช่น เอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย เลขาธิการ UNESCAP รัฐมนตรีการประมงและทะเลแห่งฟิจิ ผู้แทนเยาวชนไทยในการรณรงค์รักษ์ทะเล และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ จำนวนกว่า 150 คน ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางทะเลในการประชุมครั้งนี้ด้วย//ประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า