ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต ๒ เป็นประธาน(เจ้าภาพ) ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้

0
195
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต ๒ เป็นประธาน(เจ้าภาพ) ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ โดยได้รีบเกียรติจาก นายเกรียงวิชญ์ เตชะวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ ท่าน พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล ผบก.พิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร
.
และในเวลาต่อมา ประธานอุ้มคองผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินพระราชทานไว้บนพานแว่นฟ้า พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม ประธานในพิธี ประเคนเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประธานและผู้มีเกียรติ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะหัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานต่างๆ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
.
จากนั้นเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ประกาศยอดจำนวนเงินที่มีผู้บริจาคร่วมถวายพระราชกุศล และสุดท้ายประธานในพิธี ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ มอบทุนการศึกษาเพื่อใช้บำรุงการศึกษา ๗ ทุน และถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ผมจึงขอร่วมอนุโมทนาบุญของงานกฐินพระราชทาน จงมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ มา ณ โอกาสนี้

ณ . วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร