ทีมฟุตซอลหญิงจังหวัดน่าน สร้างชื่อเสียงคว้าที่ 3 ตากเกมส์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”

0
554

ทีมฟุตซอลหญิงจังหวัดน่าน สร้างชื่อเสียงคว้าที่ 3 ตากเกมส์ รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง กีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์” สำหรับ จังหวัดในภาค 5 มี 15 จังหวัด ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.เชียงราย 3.เชียงใหม่ 4.ตาก 5.น่าน 6.พะเยา 7.พิจิตร 8.พิษณุโลก 9.เพชรบูรณ์ 10.แพร่ 11.แม่ฮ่องสอน 12.ลำปาง 13.ลำพูน 14.สุโขทัย 15.อุตรดิตถ์ โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตาก
โดยมี ดร. นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นผู้จัดการทีม
ดร.กมล สุทธวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม
มีนายนิยมศิลป์ สุนทร
นายยุทธนา สุนทร
นายสัมพันธ์ อินสองใจ เป็นผู้ฝึกสอน
นักกีฬาฟุตซอลหญิงตัวแทนจังหวัดน่าน มาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”และโรงเรียนปัว
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก นายสัมพันธ์ อินสองใจ
ชาตรี ทำงาม บุญยงค์ สดสอาด รายงาน