สุขสันต์วันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ขึ้น15ค่ำเดือน12 เรื่องเล่าขานโดยหนุ่ม-สุทน

0
696
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สุขสันต์วันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562ขึ้น15ค่ำเดือน12 เรื่องเล่าขานโดยหนุ่ม-สุทน สำหรับความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงมาจากคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เพื่อบูชาเทพเจ้าและบูชาลอยพระบาทพระพุทธเจ้า ส่วนของชาวไทยเริ่มต้นจากกรุงสุโขทัยโดยท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกของพระร่วงกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยได้ผลิตโคมไฟประดับรอบๆราชสำนักดูสวยงาม และเรียกพระราชพิธิจองเปรียง และต่อมาทำเป็นกระทงลอยในบึงน้ำเรียกประเพณีเผาเทียนเล่นไฟและสมัยนั้นถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ครึกครื้นและมากด้วยชาวบ้านชาวเมืองกรุงสุโขทัยและต่อมาการลอยกระทงถือความเชื่อเพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคาตามความเชื่อแต่โบราณและได้สะเดาะเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกไปกับสายน้ำในวันเพ็ญเดือน12ครับ