จ.พิษณุโลก พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย)

0
352
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.พิษณุโลก พิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระวรญาณมุนี (หลวงตาละมัย) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก ณ ศาลาเทพโลกอุดร วัดอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก และอ่านตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก โดยพระครูกิตติรัตนานุกูล เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 1 แต่งตั้งให้พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ปรีชา นุตจรัส รายงาน