นายอำเภอเชียงกลาง นำสมาชิกอาสารักษาดินแดน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและธุระกันดาร

0
327
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

นายอำเภอเชียงกลาง นำสมาชิกอาสารักษาดินแดน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและธุระกันดาร
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.20 น.
นายธวัช จรัสวรภัทร  นายอำเภอเชียงกลาง ผบ.ร้อย อส.อ. เชียงกลาง จ.น่าน/นายสมเกียรติ อาจสังจข์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงกลาง รอง ผบ.ร้อย อส.เชียงกลาง/นายสุนทร บูรณะกิตติ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเชียงกลาง นำกำลังสมาชิก กองร้อย อส.ที่ 10 อ.เชียงกลาง จำนวน 20 นาย พร้อมด้วยจิตอาสาพระทาน 904 วปร. จัดกิจกรรมตามโครงการ อส.สัมพันธ์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว) ให้กับราษฎรในพื้นที่ราบสูง ห่างไกลความเจริญ บ้านเกวต หมู่ 6 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน พื้นที่เกี่ยวข้าวจำนวน 4 ไร่เศษ ณ บ้านเกวต หมู่ 6 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ. น่าน โดยมีนางสาวสุภารัตน์ เทพอาจ เกษตรอำเภอเชียงกลาง/นางสาวชนกนันท์ อุดร ปลัดอำเภอเชียงกลาง/นายมนัส พลหล้า กำนันตำบลพญาแก้ว นายพงษกร ค่าคาม ผู้ใหญ่บ้านน้ำคา หมู่ 1 นายชาตรี ทำงาม ผู้ใหญ่บ้านพูล หมู่ 3 นายสนั่น บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านผาน้ำย้อย หมู่ 5 นายต๊ะ ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านเกวต หมู่ 6 ตำบลพญาแก้ว/นางสาวรินรดา สุต๋า ผู้ใหญ่บ้านกอก หมู่ 8 ต.เชียงกลาง/พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ 10 อำเภอเชียงกลาง จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมด้วย
ชาตรี ทำงาม บุญยงค์ สดสอาด รายงาน