.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ. 32 มอบหมายให้ ร.อ.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.3205 เข้าร่วมตรวจสอบความเสียหาย บริเวณ รร.บ.มณีพฤกษ์ พิกัด QB173509

0
297
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

เมื่อ 21พ.ย.62 เวลา 08.00 น. พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ. 32 มอบหมายให้ ร.อ.พิทักษ์พล จิตอารีย์ ผบ.ร้อย.ทพ.3205 เข้าร่วมตรวจสอบความเสียหาย บริเวณ รร.บ.มณีพฤกษ์ พิกัด QB173509 ม.11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการแผ่นดินไหว เมื่อ 0659 ที่ผ่านมา จากการสำรวจพบความเสียดังนี้
มีผ้าเพด้านเสียหาย ขนาด 120×120 จำนวน 2 แผ่น
มีผ้าเพดานแผ่นฉาบ ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาวประมาณ 6 เมตร และมีรอยร้าวเป็นทางยาว จำนวน 7 ที่ ยังไม่พบบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุแผ่นดินไหว บุญยงค์ สดสอาด รายงาน