สพฐ.ตาก เขต 1 มอบแว่นตาให้นักเรียน

0
194
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สพฐ.ตาก เขต 1 มอบแว่นตาให้นักเรียน

2 ธันวาคม 2562 นายวินัย​ เมฆหมอก​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปนะถมศึกษาตาก​ เขต​1​ เป็นประธานพิธีมอบแว่นตากให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา
ตามที่สำนักงานโลกสวยด้วยตาใส แจ้งว่าได้จัดทำโครงการโลกสวยด้วยตาใส เป็นโครงการที่ทำการสำรวจปัญหาสายตาในวัยเด็ก และ ให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสายตาในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสตรวจคัดกรองสายตาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้รับการแก้ไขความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียนโดยตรง ซึ่งได้ออกตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และจะทำพิธีมอบแว่นตาให้กับเด็กนักเรียน ที่มีปัญหาทางสายตา ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จำนวนนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา 105 คน 33 โรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการโดยผู้มีอุปการคุณร่วมสมทบทุนในการจัดทำแว่นตาให้แก่นักเรียน จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.บริษัทอายไซท์ แคร์ จำกัด จำนวน 20,000 บาท 2. คุณอภิชาติ ตันติพัฒนา จำนวน 20,000 บาท
3. คุณเกณิกา แจงเจริญ จำนวน 20,000 บาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก​เขต​1​ ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณ​ มา​ ณ​ โอกาสนี้​ ที่เห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

สมภพ รายงาน