สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน ตะลึงความงดงามสวนนงนุชพัทยาพร้อมดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคอาเซี่ยน ในโอกาสที่ ประเทศไทยและเมืองพัทยา​ ได้รับเกียรติจาก​สมาคมท่องเที่ยว

0
255
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน ตะลึงความงดงามสวนนงนุชพัทยาพร้อมดึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคอาเซี่ยน ในโอกาสที่ ประเทศไทยและเมืองพัทยา​ ได้รับเกียรติจาก​สมาคมท่องเที่ยว
อาเซียน จัดงานประชุม​ ASEAN B-Sustainability 2019​ ณ เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.62 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและยั่งยืน และในโอกาสเดียวกันนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมความอลังการของ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัท
ยา ( NICE) ซึ่งมีพื้นที่กว่า 15,500 ตร. เมตร ประกอบด้วยพื้นที่ห้องโถงขนาดใหญ่และห้องประชุมที่บรรจุผู้เข้าร่วมงานได้นับหมื่นคน ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบแสง สี เสียง รวมถึงจอแอลอีดีขนาดใหญ่ที่ทันสมัย
พร้อมนำคณะเข้าชมสวน “ลอยฟ้าสวนนงนุชพัทยา สวรรค์บนดิน” หนึ่งเดียวในโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยวในการรองรับโครงการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมความแปลกใหม่ที่ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นภายในสวนนงนุชพัทยา ที่สามารถประชาสัมพันธ์ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการบอกเล่าสิ่งดีๆ ได้อย่างไม่อายใครในโลกนี้
โดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ให้การต้อนรับด้วยแบบเป็นกันเอง พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะให้คณะของสมาคมท่องเที่ยวอาเซียน 10 ประเทศ ได้เที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา ด้วยความแปลกตาพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
จากนั้นได้นำคณะเข้าร่วมรับประ ทานอาหาร พร้อมชมการแสดงจากสวนนงนุชพัทยา ที่จัดไว้ให้อย่างอลังการ โดยคณะจากสมาคมท่องเที่ยวอาเซียน ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า สวนนงนุชพัทยายิ่งใหญ่อลังการ นักท่องเที่ยวที่เคยเข้ามาเที่ยวแล้วและเมื่อมาอีกไม่เคยเลยที่จะไม่ประทับใจกลับไป
สำหรับ สมาคมท่องเที่ยวอาเซียน เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อร่วมกำ
หนดข้อตกลงการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนกับสมาชิก ซึ่งครอบคลุมไปถึงสมาคมการบิน สมาคมโรงแรม ร้านอาหาร องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว และสมาคมบริษัท นำเที่ยวในประเทศอาเซียน ที่ได้รวบรวมสุดยอดผู้นำด้านการท่องเที่ยวของ 10 ประเทศสมาชิก จำนวน 150 คน มาพบปะ เจรจาธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ กับผู้ประ กอบการท้องถิ่นในพื้นที่พัทยา โดยมีเป้าหมายผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยและเมืองแห่ง
การท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจการท่อง
เที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซี่ยน เพื่อกระตุ้นเศรษฐ กิจ จากการท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยาและประเทศไทย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก