จ.สระบุรี – ครบรอบ60ปี พรรษา40 พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวัฑฒโน วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี พระเกจิชื่อดังเปี่ยมด้วยเมตราธรรม

0
338
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

จ.สระบุรี – ครบรอบ60ปี พรรษา40 พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวัฑฒโน วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี พระเกจิชื่อดังเปี่ยมด้วยเมตราธรรม
ที่วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภพพิสิษฐ์ สุขะพิสิษฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเพ่ง พร้อมคณะพุทธศาสนิกชน ที่ให้ความเคราพนับถือ ร่วมทำบุญมุทิตาจิตพระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์ มีอายุครบ60ปี พรรษา40 พระอาจารย์ติ๋ว ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งแห่งเมืองลพบุรี เป็นสมณะที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม เปี่ยมด้วยเมตราธรรมเป็นที่พึ่งทางใจได้รับฉายาว่า”ฐิตวัฒนโน”อันมีความหมายว่า”ผู้มีความเจริญอันตั้งมั่นแล้ว” พระอาจารย์ติ๋ว ฐิตวัฒณโน เกิดวันที่2ธันวาคม2502 ณ บ้านท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีพี่น้อง8คน พระอาจารย์เป็นคนที่6ของพี่น้อง8คน หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนต้น ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้อุปสมบทเมื่ออายุ20ปี บริบูรณ์ ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จนถึงปัจจุปัน
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี