สภ.อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านรุ่นที่1 บ้านจิกลาด

0
272
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

สภ.อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้านรุ่นที่1 บ้านจิกลาด

วันที่3 ธันวาคม พศ.2562 ส.ส.สัญญา นิลสุพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ การตำรวจ คนที่2 มอบหมายให้คุณพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เป็นตัวแทนร่วมพิธิเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน ของ สถานีตำรวจภูธร อำเภอบรรพตพิสัย โดยมี พ.ต.อ.ชัยเสถียร มณีจักร ผกก.สภ.อ.บรรพตพิสัย เป็นประธานในการอบรม อาสาสมัครตำรวจบ้าน รุ่นที่1 ณ ศาลาวัดจิกลาด ม.2 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัยโดยมี ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ผู้นำท้องที่ร่วมพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยยึดหลักการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมวางแผน ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยอาสาสมัครช่วยเหลือกิจการตำรวจ ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นกำลังสนับสนุนในกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างตำรวจ กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ข่าว/ภาพ นันทนา คล้ายนุ้ย