นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ 2563

0
173
7f0b79ddee8fe6e1045d237ce2199cbd.jpg

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป่าสงวนแห่งชาติ ตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น สมาชิก อส. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทำการพัฒนา ทำความสะอาด และจัดทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าเขาลูกจันทร์ เขาลานวัว เขาพระ-เขาสูง รวมทั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 120 คน